25/11/2019
FRİTERM KURU SOĞUTUCULARI ARTIK ATEX SERTİFİKALI
FRİTERM KURU SOĞUTUCULARI ARTIK ATEX SERTİFİKALI

İsmini Fransızca “Atmosphere Explosive”’in kısaltılmasından alan ATEX, patlayıcı ortamı ifade etmektedir. Patlayıcı ortam tanımı, yanıcı maddelerin gaz, toz, buhar ve sis ile çeşitli nedenlerden dolayı bir kısmının veya tümünün tutuşturucu kaynakla teması sonucu yanabilen karışım olarak nitelendirilir. Patlayıcı ortamlara örnek olarak ham petrol işletme tesisleri, petrol ve sıvılaştırılmış gaz nakliye gemilerinde, doğalgaz ve LPG gaz kullanılan tesislerde, maden ocaklarında ve kimyasal üretim tesisleri verilebilir. Avrupa Birliği’nin 94/4/EC ve 1992/92 EC direkliflerine göre 26.12.2013 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerinde bağlı olarak bu tür tesislerde kullanılan elektrikli ekipmanların ve cihazların ATEX sertifikalı olma zorunluluğu bulunmaktadır.
Kuru soğutucularda kullanılan fan, emniyet şalteri, buat kutusu, kablo rakoru, klemensler ve kablo bağlantı redüksiyonu gibi ekipmanların da ayrı ayrı ATEX sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca ürün üzerinde kullanılan boyanın yanıcı olmaması, yanıcı ise antistatik kaplama ile bu özelliğinin pasifize edilmesi gerekmektedir. Ürün üzerinde kullanılan kabloların alev geciktirici olması ve açıkta bulunan kabloların bir koruma kılıfından geçirilerek mekanik darbelerdeni kar ve yağmur gibi doğa olaylarından korunması gerekmektedir.
ATEX sertifikası patlayıcı bölgeye göre ZONE 0, ZONE 1 ve ZONE 2 olarak, tutaşabilecek parçacığa göre Gaz (G) ve Toz (D) olarak sınıflandırılmaktadır. Yüksek oranda patlayıcı gaz ve buharı sürekli olarak ihtiva eden ortamlar ZONE 0, normal çalışma koşullarında bulunma olasılığının az olduğu ortamlar ZONE 1 ve çok kısa süreli bulunan ortamlar ZONE 2 olarak tanımlanmaktadır.
Friterm ATEX sertifikalı kuru soğutucu ürün serisi ve belgelendirme çalışması Temmuz 2019 itibariyle tamamlanmıştır. Ürünlerimiz Zone II sınıfı T3 sıcaklık grubu (Tutuşma sıcaklığı 200°C ve üzeri sıcaklıklar) ve Gaz patlayıcı ortamlarında kullanılmak üzere sertifikalandırılmıştır. Sektörün hizmetine sunmaktan mutluyuz ve gururluyuz.