16/04/2020
Friterm Covid19 Önlemleri
Friterm Covid19 Önlemleri

İstanbul, Türkiyenin Covid 19’dan en çok etkilenen metropolü; Ülke çapında bir yasaklamanın olmadığı bu ortamda iş sağlığı ve güvenliğini birinci sıraya alarak çalışmayı sürdürebilmek ise zorlu bir sınav. FRİTERM salgının Türkiyeyi etkilediğinin duyulduğu birkaç haftadır bir dizi önlem alarak çalışmalarına devam ediyor. Üretim yapan bir işletme olarak adım adım sıkılaştırarak aldığımız önlemleri ve deneyimimizi paylaşmanın sorunla mücadele eden benzer durumdaki işletmelere fayda sağlayabileceğini değerlendirerek bu yazıyı kaleme aldık.

İSG : Doğal olarak birinci önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını korumak için uygulanabilir azami önlemleri almak oldu. Bunu yaptığımızda bir yandan çalışanlarımızın sağlığını korur iken aynı zamanda onların ailelerinin sağlığını koruduğumuzu ve yine salgının yayılma riskini azaltmak suretiyle toplum sağlığını korumaya katkı sunduğumuzu biliyorduk. Tüm Dünya birbirimizle ne kadar iç içe yaşadığımızı ve birbirimizi etkilediğimizi hatırlamış olduk.

Risk Yönetimi: Salgın başlangıcından itibaren Yönetim Takımı ile İnsan Kaynakları, Satınalma ve Üretim Yöneticilerinin güne salgın ile ilgili günlük değerlendirmelerini yapmaları ve alınmış önlemlerin uygulaması ile alınacak önlemlerin görüşüldüğü bir toplantı ile başlandı. Bu sayede gerek kararlar hızla alındı, gerekse malzeme tedarik süreci ile kararların uygulamaya geçişi hızlandı. 

İletişim: Tüm çalışanlarımız asgari günlük olarak bazen hemen karar sonrası Risk Yönetim Grubu tarafından alınan yeni önlemler ve uyulması gereken kurallar konusunda e-mail, sms, fabrikanın muhtelif yerlerindeki duyuru panoları yolu ile bilgilendirilmektedir. Tüm toplumda olduğu gibi çalışanlarımızda da mevcut olan yüksek endişe seviyesi nedeni ile iletişimin doğruluğu ve sürekliliği büyük önem arz etmektedir.

Hijyen standartlarının yükseltilmesi: Tüm ofis ve üretim alanlarımızda hijyen kurallarını güncelleyerek, uygulamaya aldık. Ellerin asgari 20sn ve kurallara uygun olarak yıkanması, muhtelif noktalara dezenfektan malzemenin konması, maske ve eldiven kullanılması bu önlemlerden bir kısmı oldu. Bunun yanında tüm alanlar periyodik olarak dezenfekte edildi, işe girişlerde parmak okuma sistemi devre dışı bırakılarak kartlı sisteme geçildi.

Sosyal mesafenin korunmasını destekleyici önlemler: Uzmanlar tarafından virüs yayılımını önlemede etkin bir önlem olarak ifade edilen 1 ila 1,8m arasında değişen mesafenin korunması için destekleyici önlemler alındı. Ofislerde bunu sağlamak görece kolay oldu. Çalışanların %65-80 oranını evden çalışmaya yönlendirdik. Kalan ofis çalışanlarının masalarında başka bir çalışanla görüşmesini yasaklayarak, gerekli görüşmelerin toplantı odalarında her oda için tanımlı sınırlanmış sayıdaki personelle yapılabileceğini karara bağlayarak yayınladık. Diğer genel toplantılar ise evden yada ofisteki masalardan web ortamında yapıldı. Bu sayede ofis çalışmalarımız aksamadan sürdürülür hale geldi. 

Yeni tesisimiz sayesinde geniş üretim alanımız sosyal mesafelendirme için gerekli alanı sağladı bununla birlikte birden fazla kişi ile yapılan çalışmalarda yeni tanımlar getirmek durumunda kaldık. Bu süreçte güvenliği esas alıp verim kaybını geri plana aldık. Asıl zorluk işyerindeki sosyal alanların düzenlenmesinde ortaya çıktı. Yemek araları yeniden farklı saatler olarak düzenlendi, yemekhane düzeni bir masaya 2 kişi çapraz oturma şekline getirildi, servis saatleri buna uygun olarak yeniden düzenlendi. Personelin evde iş elbiselerini giymeleri ve servise bu şekilde binmeleri tavsiye edildi, fabrikada giyinenler için ise giyinme odalarına girişler sıralı olmak üzere yeniden düzenlendi ve sosyal mesafelendirme ile ilgili kurallar uygulanır hale getirildi. 

Sağlık kontrolleri ve önlemler: Yüksek risk grubu olarak tanımlanan kronik hastalıkları olan tüm personelimiz için İşyeri Hekimimiz rapor düzenleyerek evde kalmalarını temin etti. Yapılan bildirimlerle Covid 19 semptomu gösteren çalışanımızın işe gelmemesi ve durumu İşyeri Hekimi ve İK birimimize takip için bildirmesi istendi. Gerekli teknik donanım sağlanarak dışardan giriş yapan herkesin ateşi ölçülmeye başlandı ve risk taşıyan kişi ya da grup ofis ya da fabrika alanına sokulmamaktadır. 

Hatları ayırmak, otonomi: Biz bunu bir  değil 10-15 FRİTERM diye adlandırdık. – 

Alınan tüm önlemlere rağmen olası bir etkilenme sırasında yayılım riskini sınırlamak için fabrika çalışanlarını birbiri ile teması olmayacak çalışma gruplarına ayırdık. Her grup için bir servis aracı örgütlendi. Farklı konumlardan gelen çalışanların servisteki ek zaman kaybının firma tarafından çalışma saati olarak değerlendirilerek karşılanması kararlaştırıldı. Grupların birlikte yemekhane kullanımı, birlikte giyinme odalarını kullanmaları örgütlendi. Olası bir grupta oluşan etkilenmede sadece o grubun izole edilmesi öngörüldü.

Dış temasın kontrol altına alınması: Mal alan ve teslim eden nakliyeciler ve tedarikçilerin ofislere girmesi bu süreç boyunca yasaklanmıştır. Teslim alma ve verme işlemlerindeki evraklar Depo ve Sevkiyat Personeli tarafından ofis ve fabrika dışında nakliyeciye verilecektir. 

Ertelenen faaliyetler: Firmamız bünyesinde bulunan sosyal etkinlik kulüplerimiz, yeni bir duyuruya kadar eğitim ve toplantılarını ertelediler. Sektöre yönelik yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız, geçici süreliğine planımızdan çıkarıldı. Bunların yerine dijital çalışmalar örgütlenecek.

Sorunu ciddiye almak: Bana bir şey olmazdan ziyade ben Corona pozitif olabilirim anlayışı ile azami dikkat ve ciddiyetle önlem almak ve uygulamak hepimizin olmazsa olmazı olmuştur.

Bizimle iletişime geçmek isteyen çözüm ortaklarımızı, dijital zeminlerde iletişime davet ediyoruz. E-Postalarımız, telefonlarımız ve ortak toplantı yazılımları ile iletişimi sürdürüyoruz.
Pandemiyle mücadelede kamu ve işletmemiz tarafından alınacak önlemlere uyarak bu mücadelede üzerimize düşeni layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz.