14/12/2014
Bizim Sokağın Çocukları Sizi Eğitime Davet Ediyor.
14.12.2014 Tarihinde Bizim Sokağın Çocukları Sizi Eğitime Davet Ediyor Eğitimimiz yapılmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİMİZ

‘Kendi içimizdeki sokak hayvanı’ ile nasıl barışabiliriz?

Projenin mikro modellemesini kendi hayatımıza nasıl katabiliriz?Projeyi en kolay etkili ve sağlıklı şekilde hayata geçirebilmek için sonsuz ve sınırsız olasılıklar nelerdir?

Farklı gruplarla (Kamu, Özel sektör, STK’lar ve gönüllü bireyler) ile işbirliği içinde çalışmak konusunda nasıl gelişebiliriz?

Farklılıklarımıza rağmen proje için beraber çalışabilmemizin sonsuz ve sınırsız olasılıkları nelerdir?

Eğitimimize 34 iç ve dış katılımcı katılmıştır. Eğitim "Zeynep Alan Sevil Güven" tarafından verilmiştir.

Detaylı bilgi için www.bizimsokagincocuklari.com web adresi ziyaret edebilirsiniz.