FİLTRE KURUTUCULAR

           

Filtre- kurutucuların ideal yerleştirme yeri, rutubeti soğuk  tarafa  geçmeden  sistemden  uzaklaştırmayı [tutma] mümkün  kılacak  bir  yer  olmalıdır. Böylece filtre  kurutucular  sistemde  normal  olarak  sıvı  hattına, genleşme valflerinden  ve  kılcal  borulardan  önce  bağlanır.

 

Sıvı hattı filtre  kurutucuları  soğutma  sistemine  çoğunlukla  daimi  olarak  tesis  edilirler ve  doyduklarında  ve  fonksiyonları  bittiğinde  değiştirilirler.

 

Kompresöre parçacıkların girmesini önlemek için  emiş  hattına da  filtre  kurutucu  tesis  edebilirsiniz. Emme hattı fitre kurutucuları sıvı hattındakilerden  daha  büyük  boyutlu  olmak  zorundadır. Emiş hattındaki akışkan hızı    sıvı  hattından  altı  kat  fazladır, böylelikle  büyük  bir  filtre  kurutucu  aşırı  basınç  düşmesini  önler.

 

Emme  hattı  filtre-kurutucuları  çoğunlukla  bir  hermetik  kompresör  yanığından  sonra  yeni  kompresörü  korumak amacıyla  tesis  edilirler.  Bu filtre  kurutucular  sisteme  daimi  veya  geçici  olarak  tesis  edilebilirler. Geçici  olanları  çoğu  kez  sisteme  haftada  birkaç  saat  süre  ile  takılır  sonra  sökülürler. Çünkü  kirler  üniteyi  süratle  tıkayıp, akış kapasitesini  sıklıkla  değiştirebilirler. Bazı  üreticiler  geçici  filtrelerin  katı  pislikleri  tutan  daimi  bir  filtre  ile  değiştirilmesini  tavsiye  eder.

 

Sistemin  filtre  kurutucudaki  basınç  düşmesine  uygun  olup  olmadığına  dikkat  edilmelidir. Emiş  hattı  servis  valfine  bir  şarj  manifoldu  bağlanarak  fitrenin  basınç  düşümünü  ölçebilirsiniz.

 

Filtre  kurutucular  nadir  olarak  basma  hattına da  bağlanabilir [hermetik  motor  yanıklarında]. Bu  filtre  kurutucuları aynı  sıvı  hattındakilerin  ölçüsünde  olurlar. Fakat  basma  hattı  sıcaklığı  yüksek  olduğundan  nem  tutma  kapasiteleri  sıvı  filtre-kurutucularından  azdır.

 

Sıvı  filtreleri  bir  miktar  soğutucu  akışkanı  alı koyar. Bu  durum  büyük  sistemlerde  pek  önemli  değildir, ancak küçük sistemlerde  göz  önüne  alınmalıdır.

 

 

Bir  filtre-kurutucunun  seçiminde  dikkate  alınacak  hususlar

        

Daima  üretici  firmaların  tavsiye  ettiği  boyut  ve  tiplerde  filtre  kullanın. Yeni  tesis  durumlarında , filtre-kurutucu  üreticilerin  boyut  ve  tip  olarak  yayınladıkları  tavsiyeler  takip  edilmelidir .

         

          Belirli  bir  sistem  için  filtre  kurutucu  özelliklerini  etkileyen  faktörler  şunlardır;

 

         *Nem  (rutubet)  tutma  kapasitesi,

         *Soğutucu  akışkanın  akış  seviyesi,

         *Süzme  (filitrasyon)  kapasitesi

         *Asit  tutma  kapasitesi

         *Güvenlik,

         *Mumlaşma  absorbe  kabiliyeti,

         *Fiyatı

 

          İmalatçı  verilerinden  yeni  filtre  kurutucuların  seçilmesi 

      

Filtre  kurutucuların  rutubet  emme  kapasiteleri, kurutucu    hacmi  (değişken    hacmi)  ile  değişir

 

Filtre-kurutucular  sisteme  bağlanıncaya  kadar  uçları  açılmamalıdır. Şayet  kurutucu  yeni  olup ta, uçları  uzun  süre  açık  kalmışsa, 12  saat  bir  zaman  için  120  derecelik  ventilasyonlu  fırınlarda  kurutulur. Fırından  çıkarıldıktan  sonra, iki  ucu da  kapatılarak  soğumaya  terk  edilir.  Soğuduktan  sonra, giriş  tarafından  bir  miktar  soğutkan  geçirilerek iç  kısmında  kalmış  olan  hava  dışarı  atılır  ve her iki  tarafın  kör  tapaları  iyice  sıkılarak  saklanır.

 

 

Kaynak  -  Ticari  Soğutma  İlkeleri Ders Notu – Y.Doç.Dr.Hüseyin  BULGURCU