13/06/2017
Friterm'de Yalın Dönüşüm Süreci Başladı.
Yalın Üretim Eğitiminin ilki 27 Mayıs Cumartesi Günü Gerçekleştirildi.

1979’dan beri yenilikçi yapısı teknolojik gelişmelere öncülük eden vizyonu ve çevreye duyarlılığıyla tanınan Friterm Üretim ve ofis süreçlerinde yalın dönüşüm sürecine girdi. Konuyla ilgili ilk eğitimi 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü Divan Asia Otel’inde yapıldı. Friterm çalışanlarından yaklaşık 120 kişinin katıldığı eğitimi Yalın Enstitü’den Cevdet Özdoğan gerçekleştirdi.

Eğitimde, yalın felsefe, yalın dönüşüm süreçleri, yalın üretim ve yalın ofis süreçleri gibi bir çok konuya değinildi.

Açılış konuşmasını yapan Friterm Genel Müdürü Naci Şahin “ Yıllardır, hedeflerimiz, iş süreçlerimizle ilgili iyileştirmeye, verimliliği arttırmaya yönelik faaliyetleri örgütlüyoruz. Süreçlerimizde sürdürülebilirlik adına gerçekleştirdiğimiz bu örgütlenmelerle belli başarılar da elde ediyoruz. Günümüz dünyasında operasyonlarda verimsizlik rekabette oldukça büyük zorluklar yaratıyor. Yeni açılacak olan Dilovası tesisimizle birlikte süreçlerimizde çok daha fazla iyileştirme yapma fırsatımız olduğunu gördük. Sadece üretim değil ofis süreçlerimiz de buna dahil. Siparişin geldiği andan müşteriye ulaşmasına kadar tüm süreçleri yalın hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bunu tüm çalışanlarımızla hep birlikte başaracağız o yüzden bugün de bu eğitimde oldukça kalabalık bir şekilde bu sürecin ilk adımlarını beraberce atıyoruz.” dedi.

Yalın Enstitü’den Cevdet Özdoğan önderliğinde gerçekleştirilen eğitim katılımcıların yoğun ilgisiyle sürdürüldü.

Eğitim sonrasında bir araya geldiğimiz Friterm’de yalın dönüşüm sürecinin koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmakta olan Hakan Acar ile yalın üretim süreçleri üzerine  gerçekleştirdiğimiz sohbet sayesindeyse, yalın dönüşüm, yalın felsefe ve Friterm’de bu sürecin gelişimiyle ilgili bilgi edinme fırsatı yakaladık.

Hakan Acar : “Yalın Dönüşüm ile ilgili bir literatür tanımı yapacak olursak, “Yalın, ‘insan-süreç-amaç’ uyumunu gözeten bir sürekli gelişim stratejisi, bir büyüme motoru, bir insana saygı felsefesidir. Yalın Düşünce Sistemi’nin beyni ‘Amaç’, organları ‘Prosesler’, kalbi ise ‘İnsan’dır. Tümüyle vardır, ama bir tanesi eksikse yalın, yalnızca bir ütopya olarak kalır. Yalın, sadece bir iyileştirme faaliyeti, yönetsel bir prosedür değildir, bir ‘iş mükemmelliği’ stratejisidir. İnsanların ‘düşünme’ yetisini kullanarak ‘problem çözücüler’ yaratmak; Bu problem çözücüler ile ‘mükemmel prosesleri birlikte tasarlamak’ ve bunları ‘sürekli geliştirmek’, bu insan ve prosesler ile gerçek gaye olan ‘iş mükemmelliği’ sistemine ulaşmak yalının esas amacıdır. “dedi

Friterm’de yaptıkları çalışmalarla ilgili olaraksa  ‘Çalışmalarımıza, Yalın Düşünce Kültürü’nü özümsemek adına yaptığımız ziyaretler ile başladık. Genel Müdürümüz Naci Bey yalın çalışmalarının başlangıç sahası olan Japonya’da sistemi inceleme fırsatı yakalarken, yöneticilerimiz yalın sistemleri faaliyetleri ve iyileştirmeleri, yalın kültürünü özümsemiş firmaları ziyaret etme fırsatı yakaladılar. Bu faaliyetleri takiben kurum içi bilinç yükseltme amaçlı eğitimlere katıldık. Yalın Şirkete Dönüşüm sürecinde ‘Yalın Enstitü’ ile çalışma ve danışmanlık kararı aldık ve sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili bir Faaliyet Planı Kurgusu oluşturduk.

İnsan kaynaklarına ait, beyaz yaka iş değerleme çalışmaları, mavi yaka bireysel performans değerlendirme sistemi, mavi yaka şirket geneli organizasyonel hizalama, mavi yaka iş ücret dengeleme gibi çalışmaların başlangıcını yaptık. Yan sanayi geliştirme çalışmalarımıza tedarikçi firmaları ziyaret ederek başladık ve gelecek durum planımızı tasarladık. İş yeri organizasyonu ve istasyon içi proses kontrol çalışmaları kapsamında tüm gün kayıp zaman analizleri, OEE değerlerinin sahada takibi ve raporlaması, operasyonlara ait standartların oluşturulması çalışmaları, tesisler arası lojistik faaliyetlerinin incelenmesi, kapsamlı bir etüt çalışmasına başlanması ve sistemin simüle edilmesi, Bakım, Kalite ve 6 Sigma Sistemlerine ait ilerleyiş haritaları ve çalışma planları oluşturulması, kaizen ve 5S ile ilgili firmamıza ait eğitim ve bilgilendirme sunumu hazırlanması ve ofis süreçleriyle ilgili yalın şirket ile birlikte yürütülecek kritik ofis süreçlerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, sürecin değer akış haritalarının hazırlanması ve kritik sürece ait gelecek dönem aksiyon planının oluşturulması gibi faaliyetlerin planlamasını yaptık,

Sonuç olarak;  yaptığımız tüm çalışmalar ve katıldığımız eğitimler ile birlikte sisteme ait büyük resmi görebilmek adına bakış açısı oluşması ve dönüşümün başlaması için bir adım atmış olduk. Yalın düşünceye ait 5 temel ilkenin (Değer, Değer Akışı, Sürekli Akış, Çekme ve Mükemmellik)  süreç içindeki yayılımda nerede durduğunu ve neleri kapsadığını öğrendik. Dönüşüm bir anda gerçekleşecek kadar basit bir olgu değildir. Küçük mütevazi adımlarla mükemmellik resmine yaklaşmayı hedeflemek gereklidir.

Çünkü daha iyisi her zaman vardır.. “ dedi