17/12/2015
Etik ve İtibar Derneği Etik Zirvesi
15.02.2011 tarihinde Etik ve İtibar Derneğinin düzenlediği Etik Zirve TEİD Başkanı Prof Dr Metin Çakmakçı’nın açılış konuşmasıyla başlamıştır.

15.02.2011 tarihinde Etik ve İtibar Derneğinin düzenlediği Etik Zirve TEİD Başkanı Prof Dr Metin Çakmakçı’nın açılış konuşmasıyla başlamıştır.Dünya Bankası Enstitüsü, İş Rekabet ve Gelişim Çalışma Grubu Başkanı Dr Djordjija Petkoski, Sabancı Holding Yönetim Kurulu başkanı Güler Sabancı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan zirveye katılarak görüşlerini paylaşmışlardır.

Dr Djordjija Petkoski;
Günümüz rekabetçi piyasa ortamında yolsuzlukla kolektif eylem konularına değinen bir sunum yapmıştır.

Güler Sabancı;
Sabancı Holding olarak etik konularındaki yaklaşımlarının getirisini çok net aldıklarını ifade etmiş, "Çalışma arkadaşlarımız için güven duydukları bir ortam ve iklim yaratılmış oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki, çalışma yaşamında iklim çok önemli. İklimin, çalışan huzuruna, verimliliğe ve inovasyona olan müspet etkisi çok büyük. Bu da performansımızı, iş sonuçlarımızı etkiliyor. Yani Sabancı'da 'etik', lafta kalmaz. Anlayışımız, sistematiktir ve bilimsel yöntemlere dayanır. İtibarımızı korumak için iş kaybetmeyi göze alırız" diye konuştu. Sabancı Topluluğu'nun 2004'te iş etiği kurallarını SA Etik adı altında yazılı hale getirdiklerini söyleyen Güler Sabancı, her şirkette Etik Kural Danışmanı bulunduğunu belirtti. Sabancı, çalışanların karşılaşabileceği etik dışı durumu bildirecekleri 24 saat açık özel iletişim kanalının bulunduğunu kaydetti. Artık şirketlerin, itibarlarını nasıl oluşturduğu nasıl koruduğu ve interneti nasıl kullandığı çok önemlidir. Facebook, Twitter ve Reddit gibi iletişim, etkileşim ve paylaşım sitelerindeki gelişmeler etik ve şeffaflık kurallarının önemini kat kat arttırmaktadır. Artık bir e-mail bile dünyayı değiştirebiliyor. Artık şirketlerin algıları birkaç kanaat önderi ve bir medya bütçesi tarafından değil, milyonların kolektif fikirleriyle şekilleniyor. Basında negatif haberler daha hızlı yayılıyor. Yeni tüketici markaya güvenmek istiyor. Biz markamızın en büyük değerimiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İnternet Şirketlerde kusur saklamayı bitirdi.

Tuncay Özilhan;
Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi. Özilhan, kararın, piyasaların beklentisi yönünde olduğunu söyledi. Ekonominin soğutulması gerektiğini belirten Özilhan, "Atılan adımların doğru olduğunu düşünüyorum. Cari açığın düşürülmesi için çok önemli adımlar atılması gerekir. Hâlâ bunları yetersiz buluyorum" dedi.

Özilhan, Türkiye'nin yüzde 5'ler civarında bir enflasyonla yılı tamamlayacağını ifade etti. İşsizliği azaltmak için yatırımın gerekliliği ve büyümenin istihdam ile ilişkisinin önemli olduğunu söyleyen Özilhan, yüzde 8'in üzerindeki büyümenin işsizliğin düşüşe yönelttiğini söyledi. Özilhan, "Hâlâ yüzde 11 işsizlik var. Bu konuda çok önemli adımlar atılması şart. Her yıl 700-800 bin işsiz bu stoka katılıyor. Dolayısıyla hem 700-800 bini eriteceğiz, hem de 2 milyon 800 bini aşağı çekeceğiz. Bunun için Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı olduğu açıktır” demiştir.

Ayrıca; Moderatörlüğünü TEİD Başkan yardımcısı Ali Rıza Ersoy’un yaptığı panelde “Etik yönetiminin şirket değerine etkisi” tartışılmıştır. Katılımcı Dağılımı; TEİD üyesi: 44, TİED üyesi olmayan davetli: 69, Sponsor: 16, Basın: 14, Konuşmacı, panelist: 10 Yönetim kurulu üyesi: 13, Genel müdür: 18, Yönetici: 73, Akademisyen 6, Diğer: 3 şeklinde gerçekleşmiştir.

Etik Derneği kurucu üyesi olan Friterm Etik zirvesi sponsorlarından biri olarak toplantıyı desteklemiştir..

Etik Zirvesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.